Nieuw: subsidieregeling eerlijk, gezond en veilig werk

Op 7 juni 2019 is er een nieuwe subsidieregeling gepubliceerd in de Staatscourant! Het gaat hier om de subsidieregeling eerlijk, gezond en veilig werk. Hiermee het ministerie van SZW projecten ondersteunen die bijdragen aan eerlijk, gezond of veilig werk in branches en bedrijven.

Het ministerie SZW vindt het van groot belang dat organisaties bewust aan de slag dient te gaan met de thema’s eerlijk, gezond en veilig werken ter bevordering van het vinden, binden en boeien van werknemers in een, zoals verwoord door het ministerie SZW, krappe arbeidsmarkt. Denk hierbij aan communicatie-, voorlichtingsactiviteiten en/of trainingen aan groepen zolang preventieve maatregelen maar centraal staan. Het doel is om met deze subsidieprojecten mogelijk te maken die zonder de regeling niet tot stand zouden komen.

In de Staatscourant staan de volgende subsidiabele activiteiten benoemd, binnen het terrein van eerlijk, gezond of veilig werken:

  • een onderzoek waarvan de resultaten door de aanvrager of derden worden toegepast;
  • een pilot waarin innovatieve instrumenten, methoden of werkwijzen worden ontwikkeld en getest;
  • een communicatie- of voorlichtingsactiviteit; of
  • een training aan groepen.

Daarnaast worden er een aantal specifieke eisen gesteld aan de subsidieaanvraag:

  • op welke wijze de activiteiten bijdragen aan de omschreven doelen;
  • op welke wijze blijkt dat het project geen commercieel belang dient en geen winstoogmerk heeft;
  • waarom subsidiëring in de gevraagde omvang noodzakelijk is; en
  • op welke wijze het project na de projectperiode naar verwachting een structureel positief effect zal hebben en in potentie breder inzetbaar is.

Tot slot wordt vermeld dat de aanvrager meewerkt met de evaluatie van het project door de minister én het kosteloos beschikbaar stellen aan derden van producten waarvoor subsidie is verleend.

Weigeringsgronden
Ook worden er specifieke weigeringsgronden vermeld, bijvoorbeeld wanneer de haalbaarheid van het project onvoldoende aannemelijk is gemaakt, en wordt er aangegeven wat niet subsidiabele kosten zijn, bijvoorbeeld het niet in redelijke verhouding staan van de kosten.

Cofinanciering en budget
De regeling is gebaseerd op cofinanciering en dat betekent dat er 50% gesubsidieerd kan worden van de kosten. Indien er sprake is van een gecombineerde inzet op de genoemde thema’s dan kan de subsidie oplopen tot maximaal 80% van de kosten. Per aanvraag kan er minimaal € 25.000,- en maximaal € 100.000,- subsidie worden aangevraagd. Ook kunnen er meerdere aanvragen door een aanvrager worden ingediend. Het maximum van € 100.000,- blijft echter gelden!

De projectperiode bedraagt maximaal 18 aaneengesloten maanden en moeten binnen twee maanden na toekenning starten.

Er is slechts een subsidiebudget beschikbaar van € 600.000,- (!). Dit staat natuurlijk in een schril contrast met de uitdagingen die momenteel voelbaar zijn op de arbeidsmarkt. Of er een vervolg op de agenda komt van het ministerie van SZW is niet duidelijk.

Tijdvak
Er is een aanvraagtijdvak aangekondigd die start op 17 juni 2019, 09:00 uur en eindigt op 31 juli 2019, 17:00 uur.

Subsidie aanvragen
Een aanvraag kan worden ingediend via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst, kwaliteitseisen en beschikbaar budget.

Achtergrond regeling
In het Regeerakkoord is afgesproken dat het werken aan betere naleving van de regels over het wettelijk minimumloon, voorkoming van schijnconstructies, betere arbeidsomstandigheden en voorkoming van uitbuiting geïntensiveerd wordt. Naast de uitbreiding van capaciteit van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) wordt ingezet op preventie en bewustwording. Vanuit de middelen voor het Inspectie Control Framework (ICF), is onlangs het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk gestart met als doel bij te dragen aan een betere naleving van de regels via preventie en bewustwording. Middels het programma wordt beoogd het eigen initiatief in sectoren, brancheorganisaties en bedrijven te bevorderen om vanuit goed werkgeverschap te werken aan eerlijk, gezond en veilig werk. Streven is daarnaast om met dit programma behalve bij werkgevers ook meer bewustwording te creëren bij en voor specifieke doelgroepen werkenden ten aanzien van de thema’s eerlijk, gezond en veilig werk. Gedacht kan worden aan doelgroepen als arbeidsmigranten, jongeren en flexwerkers.

Het programma streeft er hierbij naar om een blijvende beweging in gang te zetten, zodat ook na afloop van het programma de thema’s eerlijk, gezond en veilig werk op de agenda blijven staan bij de partijen. Inzet en betrokkenheid van de sociale partners wordt gezien als een belangrijke randvoorwaarde om te komen tot een succesvolle aanpak.

Bronnen:
- Staatscourant
- Rijksoverheid
- Rijksoverheid (nieuwsbericht)
- Uitvoering van beleid SZW


Gerelateerde dienstverlening Classen Consultancy:
Duurzame Inzetbaarheid / Verlagen van verzuimkosten / Uitvoering Sociale Zekerheid / ZW & WGA eigenrisicodragen


Waarmee kan Classen Consultancy u van dienst zijn?


Neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 - 29 12 43 34 zodat we samen kunnen kijken wat Classen Consultancy voor u kan betekenen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contact gegevens

Classen Consultancy BV

Bezoek en postadres:
Van Laerstraat 21
5921 JG Venlo

E-mail info@classenconsultancy.nl
Website www.classenconsultancy.nl

Kamer van Koophandel 72624159

BTW NL 859178043B01

Social Media

Twitter
Facebook
Google+
LinkedIn

 

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 18:00 uur.

 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Classen Consultancy zijn hier te downloaden.

 

Privacy statement

In het privacystatement van Classen Consultancy is vastgelegd hoe wij, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, omgaan met de verwerking van persoonsgegevens.