RI&E: tijd voor actie!

Slechts 45% van de werkgevers in Nederland heeft een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie). Dit is terug te lezen in ‘Beleidsreactie op de Arbobalans 2018’ welke op 14 februari 2019 is gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Omdat dit percentage zo laag is maar de RI&E de basis vormt voor goed beleid voor gezond en veilig werken op organisatieniveau worden er maatregelen voorgesteld. Werkgevers en werknemersorganisaties zullen door de minister op hun rol worden aangesproken. Er zal meer voorlichting en ondersteuning worden gegeven via bijvoorbeeld het Steunpunt RI&E en branche RI&E-instrumenten. Belangrijke aandacht zal hierbij gaan naar kleine bedrijven.

Bedrijven, zo stelt de minister, moeten aan hun verplichtingen voldoen en daarom zal de Inspectie SZW, zoals in november 2018 al aangekondigd, meer inzetten op verbetering en naleving van de kernverplichtingen van de Arbowet. De verplichting met betrekking tot de RI&E staat in artikel 5 lid 1 Arbowet:

Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico's de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico's voor bijzondere categorieën van werknemers.


Normbedrag boete
Wanneer bedrijven geen RI&E hebben kan er boete worden opgelegd. Deze boete valt nu in categorie 4 met een normbedrag van € 3.000,- voor bedrijven met 500 of meer werknemers. Voor bedrijven met minder dan 5 werknemers betreft de hoogte van de boete 10% van het normbedrag, oftewel € 300,-.

Gezien het grote belang van de RI&E voor het arbobeleid is men voornemens de boete te verhogen naar categorie 5 met een normbedrag van € 4.500,-. Daarnaast is de minister voornemens om in de situatie waarin de werkgever in het geheel niet beschikt over een RI&E aan te merken als een overtreding met directe boete (ODB). De Inspectie SZW kan in zo’n geval direct een boete opleggen in plaats van een eis of een waarschuwing.

Belang plan van aanpak
Ook is de minister van plan om de overige onderdelen in artikel 5 van de Arbowet het normbedrag met een categorie te verhogen. Inzake het Plan van Aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen worden genomen binnen welke termijn, heeft de minister het voornemen het normbedrag te verhogen met twee categorieën van € 750,- naar € 3.000,-. Het Plan van Aanpak is immers net zo belangrijk als de RI&E zelf. De situatie waarin de werkgever in het geheel niet beschikt over een Plan van Aanpak wordt ook aangemerkt als een overtreding met directe boete (ODB)!

Hiermee wordt nogmaals het belang van een RI&E en de opvolging hiervan geduid. Alle reden om na te gaan of er in uw organisatie een RI&E is uitgevoerd, deze actueel is en/of er een Plan van Aanpak is opgesteld c.q. de maatregelen binnen welke termijn worden uitgevoerd zijn vastgesteld.

Bron: Rijksoverheid.nl

Gerelateerde dienstverlening Classen Consultancy: Duurzame Inzetbaarheid / Verlagen van verzuimkosten / Uitvoering Sociale Zekerheid / ZW & WGA eigenrisicodragen

 

Waarmee kan Classen Consultancy u van dienst zijn?

 

Neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 - 29 12 43 34 zodat we samen kunnen kijken wat Classen Consultancy voor u kan betekenen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contact gegevens

Classen Consultancy BV

Bezoek en postadres:
Van Laerstraat 21
5921 JG Venlo

E-mail info@classenconsultancy.nl
Website www.classenconsultancy.nl

Kamer van Koophandel 72624159

BTW NL 859178043B01

Social Media

Twitter
Facebook
Google+
LinkedIn

 

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 18:00 uur.

 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Classen Consultancy zijn hier te downloaden.

 

Privacy statement

In het privacystatement van Classen Consultancy is vastgelegd hoe wij, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, omgaan met de verwerking van persoonsgegevens.