AVG, besluit SUWI en gegevens verzuimverzekeraar

In het kader van de AVG (algemene Verordening Gegevensbescherming) is er per 1 januari 2019 een aanpassing doorgevoerd met betrekking tot welke gegevens er verstrekt mogen worden aan een verzuimverzekeraar. Deze wijziging staat beschreven in een wijziging van het Besluit SUWI welke vanaf 1 januari 2019 geldend is.

Hierin staat in hoofdstuk 5.5a Gegevensverwerking door verzekeraars en werkgevers in artikel 5.18a - Gegevensverstrekking door werkgevers ten behoeve van verzekeringen met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid – het volgende beschreven:

Lid 1 beschrijft dat werkgevers gegevens mogen verstrekken aan verzekeraars of financiële dienstverleners die bemiddelen in verzekeringen voor zover de verwerking noodzakelijk is voor: beoordeling van het risico bij het aangaan van een verzekering zoals een verzuimverzekering, ZW/WGA-eigenrisicodragen verzekering en/of WIA-aanvullingsverzekeringen.

Lid 2 beschrijft dat werkgevers, ter beoordeling van het risico, de volgende gegevens mag verstrekken van werknemers, waaronder gegevens over gezondheid:

 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Gegevens over het dienstverband;
 • Salaris;
 • Verzuimstatistieken;
 • Arbeidsongeschiktheidspercentages van de werknemers bij verzuim;
 • Ingangsdatum WGA-uitkering;
 • Datum loongerelateerde WGA-uitkering;
 • Datum einde WIA-uitkering;
 • Begin- en einddatum van de ZW-uitkering;
 • Aantal werknemers met een ZW-uitkering.

Daarnaast staat beschreven dat voor de uitvoering van een overeenkomst zoals beschreven in lid 1 de werkgevers de volgende gegevens mag verstrekken:

 • Gegevens over de gezondheid van de werknemer;
 • NAW-gegevens;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Gegevens over het dienstverband;
 • Salaris;
 • Arbeidsongeschiktheids- of werkhervattingspercentage;
 • Lopende uitkeringen en regelingen;
 • Percentage loonwaarde;
 • Datum aanvang mutatie van verzuim;
 • Gegevens met betrekking tot de algemene voortgang van de re-integratie en het re-integratietraject, waaronder gegevens over het plan van aanpak en de instroom in de WIA (re-integratieverslag, e.d.);
 • Toekennings- en vervolgbeslissingen over uitkeringen op grond van de WIA;
 • Gegevens over de WGA-uitkering in geval de werkgever eigenrisicodrager is in de zin van de WIA;
 • Gegevens in verband met de mogelijkheid van regres.

Tot slot, en dat is een belangrijke, staat bepaald in lid 4 dat er bij de gegevensverwerking gebruik kan worden gemaakt van het BSN (Burgerservicenummer) voor zover er sprake is van verwerking van gegevens over de gezondheid. Let op: gegevens over de gezondheid zijn gevoelige persoonsgegevens conform de Autoriteit Persoonsgegevens en er dient dus zorgvuldig met betreffende gegevens te worden omgegaan én er dient voor te worden gezorgd dat er geen medische gegevens worden verstrekt.

Bron: Besluit SUWI


Gerelateerde dienstverlening Classen Consultancy: Duurzame Inzetbaarheid / Verlagen van verzuimkosten / Uitvoering Sociale Zekerheid / ZW & WGA eigenrisicodragen

 

Waarmee kan Classen Consultancy u van dienst zijn?

 

Neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 - 29 12 43 34 zodat we samen kunnen kijken wat Classen Consultancy voor u kan betekenen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contact gegevens

Classen Consultancy BV

Bezoek en postadres:
Van Laerstraat 21
5921 JG Venlo

E-mail info@classenconsultancy.nl
Website www.classenconsultancy.nl

Kamer van Koophandel 72624159

BTW NL 859178043B01

Social Media

Twitter
Facebook
Google+
LinkedIn

 

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 18:00 uur.

 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Classen Consultancy zijn hier te downloaden.

 

Privacy statement

In het privacystatement van Classen Consultancy is vastgelegd hoe wij, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, omgaan met de verwerking van persoonsgegevens.