Verkorting WGA-risicoperiode naar 5 jaar van tafel

Reeds eerder hebben wij u geïnformeerd over een aantal bezuinigingen van de WIA die niet doorgaan. Dit betrof onder andere een aanscherping van het schattingsbesluit én een inkomenseis voor mensen met een WGA 80-100% uitkering. Verder zijn er een aantal maatregelen die wel gehandhaafd blijven uit het regeerakkoord en die zijn hier terug te lezen.


Een andere discussie die wordt gevoerd is wanneer, zoals in het regeerakkoord aangekondigd, de WGA-risicoperiode wordt verkort van 10 naar 5 jaar. Uit de rijksbegroting bleek al dat de oorspronkelijk voorgestelde ingangsdatum van 1 januari 2020 niet gehaald zou worden en zou worden doorgeschoven naar 1 januari 2021.


In diezelfde periode hebben er ook gesprekken plaatsgevonden met de sociale partners welke op 20 december 2018 zijn gepubliceerd en interessante inzagen geven. Ook wordt hier duidelijkheid gegeven inzake het voorstel om de WGA-risicoperiode te verkorten. Betreffende publicatie met referentie 2018-0000818465 geeft hierover het volgende weer:

“Ik heb (Koolmees) gesprekken gevoerd met werkgevers en met werknemers over het inkorten van de periode van WGA-premiedifferentiatie en over de regeerakkoordmaatregel die de sanctioneringsbevoegdheid van UWV aanpast, na deze gesprekken heeft het kabinet besloten deze beide maatregelen te laten vervallen.”

Op basis hiervan kan de conclusie worden getrokken dat de aangekondigde inkorting van de WGA-risicoperiode geen doorgang zal hebben en dat deze blijft gehandhaafd op 10 jaar.

Redenen om af te zien van betreffende inkorting van de WGA-risicoperiode zijn onder andere dat er geen verwachting is dat de WIA-instroom schrikbarend zal gaan toenemen c.q. dat deze op het huidige niveau zal blijven. Tevens blijft het kabinet met alle maatregelen die wel doorgang zullen vinden, zoals o.a. de voorgenomen aanpassing loondoorbetaling bij ziekte, binnen de budgettaire kaders.

Tot slot zal er een werkgroep worden gevormd om de arbeidsparticipatie van volledig- en gedeeltelijk arbeidsongeschikten te verhogen. Onderwerpen die binnen deze werkgroep aan de orde zullen komen zijn onder andere: ondersteunende instrumenten, wijze van vaststellen mate van arbeidsongeschiktheid, arbeidsongeschiktheidscriterium, dienstverlening aan mensen die WGA 35min zijn geworden en scholing.

Bron: Tweede Kamer

Gerelateerde dienstverlening Classen Consultancy: Duurzame Inzetbaarheid / Verlagen van verzuimkosten / Uitvoering Sociale Zekerheid / ZW & WGA eigenrisicodragen

 

Waarmee kan Classen Consultancy u van dienst zijn?

 

Neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 - 29 12 43 34 zodat we samen kunnen kijken wat Classen Consultancy voor u kan betekenen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Bijlagen:
BestandBeschrijvingDownloadsGemaakt
Bewaar het bestand _Pieter_Heerma_c.s._over_afspraken_over_loondoorbetaling_bij_ziekte_en_WIA_(Kamerstuk_32716-33).pdfBrief Tweede Kamer 20-12-2018Brief Tweede Kamer 20-12-201813712019-01-15 20:55

Contact gegevens

Classen Consultancy BV

Bezoek en postadres:
Van Laerstraat 21
5921 JG Venlo

E-mail info@classenconsultancy.nl
Website www.classenconsultancy.nl

Kamer van Koophandel 72624159

BTW NL 859178043B01

Social Media

Twitter
Facebook
Google+
LinkedIn

 

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 18:00 uur.

 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Classen Consultancy zijn hier te downloaden.

 

Privacy statement

In het privacystatement van Classen Consultancy is vastgelegd hoe wij, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, omgaan met de verwerking van persoonsgegevens.