Blog: Laatste kwartier

Volgende week komen we aan in de laatste maand van 2016. Traditioneel een feestmaand waarin de ‘sint discussies’ en ‘kerststress’ letterlijk tot een kookpunt komen. Wat ook nog veel spanning zal opleveren de laatste weken van het jaar is de advisering omtrent WGA Vast en Flex.

Publiek naar privaat

Gisteren was het 25 november en dat betekent voor vele publiek verzekerde werkgevers, die eigenrisicodrager willen worden per 2017, echt het laatste moment om een garantieverklaring van een bank of verzekeraar in te dienen bij de Belastingdienst. We hebben bij het aanleveren van de garantieverklaringen dit jaar een opvallende flexibele houding van de Belastingdienst gezien. Nadat werkgevers kenbaar hebben gemaakt eigenrisicodrager voor de WGA te willen dient er een garantieverklaring te worden meegezonden. Ik durf de stelling wel aan te nemen dat in 99% van de aanvragen er geen garantieverklaring was toegevoegd. In dat geval verzoekt de Belastingdienst aan de betreffende werkgever de garantieverklaring alsnog in te sturen. Hiervoor kent de Belastingdienst vaak een periode toe van +/- 5 weken. Normaal gesproken betekent dat uiterlijk begin november de garantieverklaring moet zijn ingediend. Zoals ik zelf heb ervaren en wat ik binnen de advieswereld heb vernomen is dat er in veel gevallen een veel langere periode dan gebruikelijk werd toegekend, namelijk tot 25 november 2016. Hierdoor hebben adviseurs en werkgevers in veel gevallen extra de tijd gekregen in de besluitvorming omtrent WGA eigenrisicodragen. Duidelijk een geval van makkelijker kunnen we het niet maken, wel schappelijk. Toch ben ik zeer benieuwd hoeveel werkgevers er per 2017 zullen uittreden voor de WGA en eigenrisicodrager besluiten te worden. De cijfers hieromtrent zal ik met belangstelling afwachten.

Volgende week donderdag is het 1 december en voor eigenrisicodragers die privaat verzekerd zijn wordt het spannend. De reeds privaat verzekerde eigenrisicodragers moeten namelijk een keuze maken tussen privaat of publiek. Doet men dat niet, dan volgt simpelweg een terugkeer naar het publieke bestel en wordt er door het UWV een terugkeerpremie berekend voor het onderdeel WGA op basis van de toerekenbare schadelast in 2015 (het T-2 principe). Ook zijn terugkerende werkgevers voor een periode van drie jaar verplicht publiek verzekerd. Het zou zonde zijn als er door omstandigheden geen besluit genomen kan worden en men verplicht terugkeert naar het publieke bestel. Mijn ervaring is dat er nog enorm veel besloten moet worden de komende dagen / weken. Verzekeraars hebben al een hele tijd last van overspannenheid in de levering van (verlengings) voorstellen en adviseurs lopen - helaas - ook vaak achter de feiten aan. Ook constateer ik een beeld waarbij adviseurs koste wat kost een werkgever probeert over te halen een verzekering te sluiten om maar iets van hun zogenaamde “WGA portefeuille” (lees: provisie omzet) te behouden. Want laten we eerlijk zijn, er keren behoorlijk wat werkgevers terug naar het UWV. En die terugkeer gaat meestal ten koste van de inkomstenbron voor veel adviseurs die actief zijn in de “ERD-wereld”, namelijk de provisie. Ook “advies” grenzen waarbij werkgevers met een premieloonsom van EUR 1.500.000,- of lager standaard worden teruggestuurd naar het publieke bestel komen veelvuldig voor. Tot slot worden er soms pertinente onwaarheden bij werkgevers verkondigt inzake aanbod van producten. Ook dit komt de betreffende werkgever, die graag transparant en duidelijk geadviseerd wordt, niet ten goede en dient alleen de “behoud-poging” van betreffende adviseur en zijn “provisiedrift”.

Gelukkig zijn er werkgevers die zich niet laten leiden door dergelijke zaken en gaan op zoek naar partijen die naast de werkgever staan! Werkgevers hebben immers een terechte behoefte aan goede begeleiding bij de strategische keuze die een organisatie voor een nieuwe periode van vaak drie jaar moet maken.

Laatste kwartier

Privaat verzekerde eigenrisicodragers voor de WGA hebben tot 1 januari 2017 de tijd om een keuze te maken. Veel verzekeraars hanteren echter strakke termijnen waarop een voorstel ondertekend en retour ontvangen moet zijn. Op de markt komen data voorbij variërend van 1 tot 14 december ter levering van een getekende akkoordverklaring. Dit heeft weer te maken met het feit dat de verzekeraar in kwestie de tijd moet krijgen om de Belastingdienst tijdig te voorzien van de benodigde garantieverklaring. Alleen daarom al zal het de komende weken nog stormachtig druk zijn en zullen adviseurs op tijden waarop de sint de daken van Nederland berijdt nog actief klanten begeleiden.

Zal de rust wederkeren per 2017?

Persoonlijk denk ik dat ook 2017 nog voor veel spanning zal zorgen in de advieswereld van eigenrisicodragen. Niet zoals we nu momenteel meemaken maar het zal toch een periode blijven aanhouden.

Succes toegewenst voor de komende weken.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contact gegevens

Classen Consultancy BV

Bezoek en postadres:
Van Laerstraat 21
5921 JG Venlo

E-mail info@classenconsultancy.nl
Website www.classenconsultancy.nl

Kamer van Koophandel 72624159

BTW NL 859178043B01

Social Media

Twitter
Facebook
Google+
LinkedIn

 

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 18:00 uur.

 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Classen Consultancy zijn hier te downloaden.

 

Privacy statement

In het privacystatement van Classen Consultancy is vastgelegd hoe wij, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, omgaan met de verwerking van persoonsgegevens.