ERD en wijziging LH-nummer...

In de adviespraktijk van alle dag komt het regelmatig voor dat bedrijven fuseren, overnames plegen of dat er andere mutaties plaatsvinden die vergaande consequenties kunnen hebben voor de bedrijfsvoering.

Vaak spelen er in deze kwesties vele financiële belangen en verschillende afdelingen binnen organisaties. Helaas komt het dan ook geregeld voor dat belangrijke, personeel-gerelateerde kwesties, zoals verzuim en arbeidsongeschiktheid buiten het blikveld blijven of simpelweg vergeten worden. Dit gaat dan vaak direct om grote bedragen. In het verleden heb ik dossiers behandeld waar dit ging om tonnen in euro’s. Stelt u zich maar eens voor dat er onverwacht en achteraf “lijken” uit de kast komen vallen… erg vervelend!

Recentelijk werd ik weer geconfronteerd met het feit dat een organisatie na een aanpassing van loonheffingen nummers met vier BV’s terug in de publieke premiestelsel belande bij het UWV. Dit betekent publiek verzekerd terwijl er aan de andere kant nog gewoon verzekeringspremie werd betaald. Uiteindelijk bleek dat acties veel te laat werden uitgezet. Dit aan de informerende kant vanuit de werkgever maar ook aan de adviserende kant bleven zaken liggen.

Daarom deze infopaper!

Hiermee wil ik graag onder de aandacht brengen wat voor risico’s er zich kunnen voordoen. Hopelijk wordt hiermee voorkomen dat er op een later tijdstip vervelende zaken aan het licht komen of dat er tijdig specialistische kennis wordt aangewend ter preventie van vervelende kosten of verrassingen achteraf.

Daarnaast zijn er het afgelopen jaar wat aanpassingen geweest in deze materie aan de fiscale en wetgevende zijde. Dit maakt dat ook veel adviseurs nog niet op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken. Ik hoop hierbij een bijdrage te kunnen leveren (...)

Lees verder...

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Bijlagen:
BestandBeschrijvingDownloadsGemaakt
Bewaar het bestand 20150327_CC_PAPER_ERD_LHnummer.pdfERD en wijziging LH-nummerERD en wijziging LH-nummer70352015-03-27 11:49

Contact gegevens

Classen Consultancy BV

Bezoek en postadres:
Van Laerstraat 21
5921 JG Venlo

E-mail info@classenconsultancy.nl
Website www.classenconsultancy.nl

Kamer van Koophandel 72624159

BTW NL 859178043B01

Social Media

Twitter
Facebook
Google+
LinkedIn

 

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 18:00 uur.

 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Classen Consultancy zijn hier te downloaden.

 

Privacy statement

In het privacystatement van Classen Consultancy is vastgelegd hoe wij, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, omgaan met de verwerking van persoonsgegevens.