Planning Wtl: omvorming LIV en LKV banenafspraak structureel maken

De Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) is per 2017 ingevoerd. De Wtl biedt werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten als ze mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst nemen of houden. Dit gebeurt momenteel via:

  • de loonkostenvoordelen (LKV)
  • het lage-inkomensvoordeel (LIV)
  • het jeugd lage-inkomensvoordeel (JLIV)

Als onderdeel van het pensioenakkoord is besproken dat er zou worden onderzocht of er een effectievere invulling gegeven kan worden aan de Wtl. Met name over de inzet van de LIV zijn er vragen gesteld betreffende effectiviteit van de maatregel. Werkgevers delen, net als de Wetgever, de visie dat de Wtl als geheel moet bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. In lijn met deze visie, gerichtheid van de Wtl op specifieke doelgroepen en verhoging van de effectiviteit is er met de werkgevers afgesproken om:

  1. het LIV gerichter in te gaan zetten en om te vormen tot een loonkostenvoordeel voor potentieel kwetsbare jongeren
  2. het LKV banenafspraak structureel te maken

Loonkostenvoordeel voor jongeren met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt
Het loonkostenvoordeel voor jongeren (LKV jongeren) richt zich op jongeren die een substantiële baan hebben rond het wettelijk min.(jeugd)loon. De bestaande paramaters (jongeren LIV: leeftijdscriterium, urennorm, uurloongrenzen) worden gebruikt. De werkgever kan aanspraak gaan maken op de LKV jongeren als een jongere van 18 tot 27 jaar een loon ontvangt tussen de 100% en de 125% van het wettelijk min.(jeugd)loon en minimaal 1.248 uren per kalenderjaar heeft gewerkt. Het urencriterium en de uurloongrenzen, in percentages van het WML, zijn ingebouwd om zo gericht mogelijk jongeren te bereiken die al op jonge leeftijd een substantiële baan hebben.

Om te beoordelen of de daadwerkelijke doelgroep wordt bereikt, wordt voordat de regeling in werking treedt en na 5 jaar onderzoek gedaan naar betreffende doelgroep.

De hoogte van het LKV jongeren:

  • maximaal € 2.000 per jaar voor jongeren die tussen de 100-110% van het WML verdienen
  • € 1.500 voor jongeren die tussen de 110-125% van het WML verdienen

Na vaststelling van de definitieve parameters kan de omvang van de doelgroep én de definitieve hoogte van de tegemoetkoming worden vastgesteld. Het LIV budget is in zijn geheel beschikbaar voor de effectieve invulling van de Wtl.

Werkgevers hoeven voor het LKV jongeren géén doel-groep-verklaring aan te vragen en wordt, net als het huidige LIV, automatisch uitbetaald.

Structurele loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak
Mensen die behoren tot de doelgroep banenafspraak zijn mensen met een arbeidsbeperking die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Zij hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en worden tevens enorm geraakt door de huidige crisis. De Wetgever vindt het daarom van belang om werkgevers te situleren deze groep mensen in dient te nemen én te houden. Het LKV banenafspraak wordt structureel beschikbaar voor alle werknemers uit de doelgroep banenafspraak. Het LKV banenafspraak is voortaan van toepassing zolang de dienstbetrekking duurt (!) en niet, zoals nu het geval is, voor een maximale termijn van 3 jaar. Men hoopt op een duurzaam behoudt van banen. Ook kunnen werkgever het LKV banenafspraak toepassen voor alle werknemer uit de doelgroep banenafspraak en niet, zoals momenteel geldig is, alleen voor werknemers die onlangs in dienst zijn getreden.

Ter beperking van verdere administratieve rompslomp is bepaald dat er voor het LKV banenafspraak géén doel-groep-verklaring meer aangevraagd hoeft te worden bij het UWV. Werkgevers kunnen op basis van het doel-groep-register banenafspraak bepalen of ze voor een werknemer in aanmerking komen voor de tegemoetkoming.

Beschutte werkplek / WSW-indicatie
Voor mensen die werken op een beschutte werkplek en voor mensen met een Wsw-indicatie die werken binnen een Wsw-bedrijf bestaat geen recht op LKV banenafspraak. Ook wordt deze groep slechts beperkt bereikt voor het LKV jongeren (veelal ouder dan 27 jaar). Deze groep had echter wel recht op het LIV. Er wordt onderzocht hoe en via welke weg compensatie voor deze groep kan plaatsvinden.

Tijdspad
De komende periode worden de voorstellen verder uitgewerkt met betrokkenen en worden uitvoeringstoetsen (UWV/Belastingdienst) uitgevraagd. Pas daarna zal er een concreet wetsvoorstel volgen. Er wordt gestreefd naar een spoedige invoering maar verwacht wordt dat deze pas per 2022 aan de orde zal zijn.

We blijven de berichtgevingen hieromtrent volgen.

Bron: Rijksoverheid

 
Classen Consultancy ondersteunt u bij sociaal juridische vraagstukken 


Neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 - 29 12 43 34 zodat we samen kunnen kijken wat Classen Consultancy voor u kan betekenen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contact gegevens

Classen Consultancy BV

Bezoek en postadres:
Van Laerstraat 21
5921 JG Venlo

E-mail info@classenconsultancy.nl
Website www.classenconsultancy.nl

Kamer van Koophandel 72624159

BTW NL 859178043B01

Social Media

Twitter
Facebook
Google+
LinkedIn

 

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 18:00 uur.

 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Classen Consultancy zijn hier te downloaden.

 

Privacy statement

In het privacystatement van Classen Consultancy is vastgelegd hoe wij, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, omgaan met de verwerking van persoonsgegevens.