Verkorting WGA-periode internetconsultatie

Er is heden, 25 april 2018, een internetconsultatie geplaatst waarin onder andere de verkorting van de WGA-risicoperiode wordt aangekondigd. Daarnaast worden er een aantal andere zaken ter verbetering aangedragen.

Verkorten WGA-risicoperiode
Er wordt aangekondigd de risicoperiode in te korten van 10 naar 5 jaar voor privaat en publiek verzekerde werkgevers. Dit heeft tot gevolg dat de werkgever korter verantwoordelijk is voor de financiering van de WGA-lasten én de re-integratie. Dit betekent bijvoorbeeld dat de re-integratieverantwoordelijkheid voor de werkgever bij eigenrisicodragerschap na een periode van 5 jaar overgaat naar het UWV in plaats van de huidige 10 jaarstermijn.

Driejaarstermijn
Op dit moment is een werkgever bij terugkeer van WGA-eigenrisicodragen naar het UWV verplicht drie jaar publiek verzekerd. Werkgevers wordt door de wetgever, bij inwerkingtreding van de verkorting van de risicoperiode, de mogelijkheid geboden een hernieuwde afweging te maken. Het betreft dan een afweging tussen WGA publiek of privaat verzekeren. Eenmalig wordt er dan dus, bij de beoogde invoerdatum 2020, afgeweken van de harde driejaarseis. Ook wil men privaat verzekerde werkgevers, die WGA-eigenrisicodrager via een verzekeraar zijn, de mogelijkheid bieden om op de beoogde ingangsdatum van 2020 een hernieuwde afweging te laten maken. Het Verbond van Verzekeraars roept haar leden (verzekeraars) op om privaat verzekerde werkgevers hierbij te faciliteren zonder dat zij aan een eventuele lopende overeenkomst worden gehouden. Na de invoering van de wetgeving geldt de driejaarstermijn weer.

Vervallen rekenpercentage
In de berekening van de gedifferentieerde ZW en WGA premie is een vast rekencomponent het rekenpercentage. Voorgesteld wordt om de functie van het rekenpercentage te laten vervallen en te vervangen door het gemiddelde percentage. Het doel van de wetgever is om de solidariteit binnen de publieke premiesystematiek te vergroten. Op dit moment is de hoogte van het minimum- en maximumpremiepercentage gekoppeld aan het gemiddelde percentage en niet aan het rekenpercentage. Hierdoor dragen alleen werkgevers met een premie tussen het minimum- en maximumpremiepercentage (in de MvT tussengroep genoemd) het premietekort dat ontstaat door de begrenzing van de maximumpremie. De wetgever wil dat ook werkgevers, van wie de premie wordt beperkt door het maximum, ook bijdragen aan het tekort. Dit is te realiseren door de rol van het rekenpercentage te vervangen door het gemiddelde percentage. Het rekenpercentage komt hiermee dus te vervallen. Werkgevers met een maximumpremie zullen dan naar verwachting beperkt meer moeten gaan betalen. Het UWV prognosticeert ongeveer een tiende procentpunt verschil. Daarnaast wordt aangegeven dat deze maatregel een vereenvoudiging van de premiesystematiek en zou het de transparantie vergroten.

Het gemiddelde percentage werd in de Werkhervattingskas premie ZW en WGA voor 2018 gesteld op 0,75%. Deze werd berekend op basis van de geraamde lasten van € 1.086 miljoen versus geraamde premieplichtige loonsom van € 145 miljard. Het rekenpercentage werd dan vervolgens weer vastgesteld door het gemiddelde percentage te nemen en hierover een opslag te rekenen. In 2018 bedraagt de opslag 0,02% waarvan 0,11% ter compensatie van te derven premieontvangsten en -0,09% voor het afbouwen van het vermogen (bron: UWV WHK premie ZW en WGA 2018).

Bron: Overheid.nl – Internetconsultatie 

Gerelateerde dienstverlening Classen Consultancy: Duurzame Inzetbaarheid / Verlagen van verzuimkosten / Uitvoering Sociale Zekerheid / ZW & WGA eigenrisicodragen


Waarmee kan Classen Consultancy u van dienst zijn?


Neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 - 29 12 43 34 zodat we samen kunnen kijken wat Classen Consultancy voor u kan betekenen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contact gegevens

Classen Consultancy BV

Bezoek en postadres:
Van Laerstraat 21
5921 JG Venlo

E-mail info@classenconsultancy.nl
Website www.classenconsultancy.nl

Kamer van Koophandel 72624159

BTW NL 859178043B01

Social Media

Twitter
Facebook
Google+
LinkedIn

 

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 18:00 uur.

 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Classen Consultancy zijn hier te downloaden.

 

Privacy statement

In het privacystatement van Classen Consultancy is vastgelegd hoe wij, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, omgaan met de verwerking van persoonsgegevens.