UWV Monitor: ontwikkelingen Ziektewet 2010 – 2016

 

Het UWV wil met de monitor Ziektewet (publicatie d.d. 13 april 2018) laten zien wat de ontwikkelingen met betrekking tot het beroep op de Ziektewet en de doorstroom naar de WIA is. 

In-/doorstroom reguliere bedrijven
De instroom van reguliere bedrijven in de Ziektewet daalt over de periode 2012 tot 2016 waarbij het instroompercentage daalt van 0,6% naar 0,4%. De doorstroom naar de WIA neemt in die periode af bij (middel) grote bedrijven. Bij publiek verzekerde bedrijven vinden er meer eerstejaars ziektewetkeuringen plaats en ook meer doorstroom naar de WIA ten opzichte van eigenrisicodragers. Als verklaring hiervoor wordt gegeven dat de zogenaamde goede/schone risico’s eigenrisicodrager zijn geworden.

In-/doorstroom uitzendbranche
Het instroompercentage laat een forse stijging zien over de periode 2012 tot 2016. In absolute aantallen bedraagt de toename van 8.900 tot 36.700 aanvragen in 2016. De doorstroom naar de WGA daalt echter waarbij het UWV als verklaring geeft dat de contracten (steeds) korter zijn geworden. Ook stelt het UWV dat de premieprikkel vanuit de BeZaVa hierin niet van doorslaggevende factor is.

In-/doorstroom uitzendbranche met uitzendbeding
Door de inzet van steeds meer kortdurende detacheringscontracten daalt de instroom in de Ziektewet. De doorstroom naar de WIA daalt echter niet. Dit zou te maken hebben met het ouder worden van de populatie binnen deze groep.

In-/doorstroom WW-gerechtigden
Tot 2016 steeg de instroom door zieke WW’ers door de economische crisis. Ook wordt aangegeven dat de stijgende leeftijd hierbij een rol kan spelen.

Eigenrisicodragerschap en Ziektewet
Het aantal eigenrisicodragers voor de Ziektewet groeit gestaag en sinds de introductie van de BeZaVa is er sprake van een verdere toename. Ook de koppeling van WGA-vast en –flex in 2017 heeft voor een (extra) toename gezorgd. In totaal is 43% van de totale loonsom van Nederland BV eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Binnen de uitzendsector bedraagt dit percentage 55%.

Slechte risico’s publiek verzekerd
Bij de eerstejaars Ziektewet beoordelingen scoren de eigenrisicodragers beter doordat het percentage doorstroom naar het tweede ziektejaar bij eigenrisicodragers lager is dan bij publiek verzekerde werkgevers. UWV geeft aan dat juist de gunstige risico’s eigenrisicodrager voor de Ziektewet zijn geworden en dat de slechte risico’s publiek verzekerd zijn gebleven. De scope van de monitor is niet ingericht om inzage te kunnen in specifieke verschillen tussen eigenrisicodragers en publiek verzekerden.

Eerstejaarsbeoordeling Ziektewet en 35-
Wanneer bij een eerstejaarsbeoordeling een arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 35% wordt vastgesteld dan stopt de Ziektewetuitkering. Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van meer dan 35% duurt de Ziektewetuitkering voort in het tweede ziektejaar. In deze monitor heeft men onderzocht wat er met betreffende 35-minners Ziektewet gebeurd. Deze gegevens hebben wij letterlijk overgenomen uit de monitor aangevuld met kort commentaar:

Het aandeel werkenden onder de 35-minners Ziektewet stijgt van 17-20% na 3 maanden tot 37% na 2 jaar. Voormalige WW’ers komen het minst aan het werk.

Dit betekent dat 63% na 2 jaar nog geen werk heeft kunnen vinden.

Het percentage 35-minners Ziektewet met een WW-uitkering daalt in dezelfde periode van 55-60% bij 3 maanden, naar 18-19%na 2 jaar. Reden voor de beëindiging van de WW-uitkeringen kunnen zijn: werkhervatting, opnieuw ziek worden of het bereiken van de maximale WW-duur. Uitzendkrachten stromen het minst de WW in, eindedienstverbanders het meest.

Jammer dat hier geen verdere specificatie van wordt gegeven. Zouden deze mensen echt weer het werk hebben hervat?

Van de 35-minners Ziektewet met een publiek verzekerde werkgever konden we ook het (hernieuwde) beroep op de Ziektewet nagaan. Tussen 1 en 2 jaar na het eerste ziektejaar, ontvangt rond de 10% weer of nog een Ziektewet-uitkering. In 2015 is het percentage bij 3 maanden wat hoger, vermoedelijk omdat meer eerstejaars Ziektewet-beoordelingen meer dan 2 maanden te laat waren.

Dit geeft aan dat 10% van de 35-minners Ziektewet toch weer een Ziektewetuitkering ontvangt maar ook dat het proces van eerstejaarsbeoordelingen nog voor verbetering vatbaar is.

Van de 35-minners Ziektewet heeft 30% bezwaar gemaakt tegen de beslissing. Iets minder dan een kwart van de bezwaarmakers (7% van de 35-minners) wordt op één of meer punten in het gelijk gesteld.

Vaker wordt door werkgevers en werknemers gesteld dat bezwaar maken geen zin zou hebben. Met deze gegevens wordt dat (nogmaals) ontkracht.

Naast bovengenoemde situaties, zal het ook voorkomen dat 35-minners als zelfstandige werken, een beroep op een WWB-uitkering moeten doen of noch werk, noch een uitkering hebben, omdat ze niet uitkeringsgerechtigd zijn (NUG).

Verder blijkt dat ruim een derde van de eerstejaarsbeoordeling Ziektewet 35-minner wordt en dus eindigt dan de Ziektewetuitkering.

Tot slot bevat de monitor voor de cijfer en statistiek liefhebbers veel informatie over de Ziektewet en laat een goed beeld zien van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren.

 

Bron: Rijksoverheid 

Gerelateerde dienstverlening Classen Consultancy: Duurzame Inzetbaarheid / Verlagen van verzuimkosten / Uitvoering Sociale Zekerheid / ZW & WGA eigenrisicodragen


Waarmee kan Classen Consultancy u van dienst zijn?


Neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 - 29 12 43 34 zodat we samen kunnen kijken wat Classen Consultancy voor u kan betekenen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contact gegevens

Classen Consultancy BV

Bezoek en postadres:
Van Laerstraat 21
5921 JG Venlo

E-mail info@classenconsultancy.nl
Website www.classenconsultancy.nl

Kamer van Koophandel 72624159

BTW NL 859178043B01

Social Media

Twitter
Facebook
Google+
LinkedIn

 

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 18:00 uur.

 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Classen Consultancy zijn hier te downloaden.

 

Privacy statement

In het privacystatement van Classen Consultancy is vastgelegd hoe wij, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, omgaan met de verwerking van persoonsgegevens.